Regels

Om het zo leuk mogelijk te houden voor iedereen, hebben wij een paar huisregels in de server:

Het is verboden om:

1. 1×1 torens te bouwen.
2. Te schelden of vloeken, zeker als het gaat over seksistische, discriminerende of racistische zaken.
3. Een speler te kleineren of vernederen (bijvoorbeeld “rekt” te sturen als je gewonnen hebt bij een gevecht).
4. De server in zijn functie belemmeren, bijvoorbeeld door een DDos
5. De ervaring van andere spelers negatief te beïnvloeden, dit bepaald een KMC stafflid.
6. Spammen is verboden, denk hierbij aan het herhalen van berichten of “reclame” maken voor andere servers. Dit heeft een straf tot gevolg.
7. Signs en gebouwen te maken die negatief beschouwd worden.
8. De Staff van KMC negatief en respectloos te benaderen. Ook ten opzichte van uitspraken of straffen die zij geven/doen. Kritiek is te melden door een mail te sturen naar info@kingmc.nl
9. Gebruik te maken van fouten in het spel Minecraft of in de server zelf. Dit is glitchen.
10. Reclame te maken voor andere servers.
11. Een gegeven straf te omzeilen en vervolgens alsnog gebruik te maken van de ontnomen rechten.
12. KMC gebruiken om eigen producten te verkopen, accounts van andere services en dingen uit de shop vallen hier ook onder.
13. Gebruik te maken van meerdere accounts om je “main account” voordeel te geven.
14. Spullen of permissions te vragen. Dit heeft een mute tot gevolg.
15. Cheaten en/of hacks gebruiken is niet toegestaan.

De Staff van KingMC mag:

1. Een straf uitdelen door bijvoorbeeld een:
– Mute te geven (tijdelijk of permanent)
– Kick te geven
– (ip)Ban te geven (tijdelijk of permanent)
2. Kritiek te geven op spelers, te beargumenteren met desbetreffende fouten, ongepast taalgebruik etc.